Tour Đà Nẵng Cù Lao Chàm

Thông tin đặt Tour

Thông tin chi tiết Tour

Mã tour: CLC

Thời gian: 1 ngày 0 đêm

Lịch trình: Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Đà Nẵng

Phương tiện: Ô tô - cano

Hình thức: Tour ghép

Giá tour: 650.000vnđ / người lớn
Tổng thanh toán: 650.000

Tôi đã đọc kỹ và đồng ý với Điều khoản & điều kiện của Da Thanh Travel