Giá vé cáp treo

Lịch vận hành cáp treo, giá vé cáp treo 2017

Lịch vận hành cáp treo, giá vé cáp treo 2017

Cáp treo Bà Nà được xây dựng đúng theo công nghệ của Áo, đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội cáp treo châu Âu. Toàn tuyến cáp treo có 22 trụ với 94 cabin, công suất phục vụ 1.500 khách

Giá vé cáp treo Bà Nà 2017

Giá vé cáp treo Bà Nà 2017

Giá vé cáp treo Bà Nà năm 2017 600.000 vnd 1 Vé, từ ngày 01/04/2017 Giá vé cáp treo Bà Nà tăng 650.000 Vnd một người lớn

Vé Xe Bus đi Bà Nà

Vé Xe Bus đi Bà Nà

Vé xe Bus Bà Nà, Xe Bus Đà Nẵng đi Bà Nà, Xe Bus Bà Nà khởi hành Đà Nẵng

Cáp treo Bà Nà

Cáp treo Bà Nà

Cáp treo Bà Nà được xây dựng đúng theo công nghệ của Áo, đảm bảo tiêu chuẩn của Hiệp hội cáp treo châu Âu. Toàn tuyến cáp treo có 22 trụ với 94 cabin, công suất phục vụ 1.500 khách